HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİ

VESTEL Savunma Sanayi A.Ş., hidrojen ve yakıt pili teknolojileri alanında 2005 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında, ülkenin bu alanda en saygın üniversiteleri ile işbirlikleri yürütmekte ve bir çok ulusal ve uluslararası projede yer almış bulunmaktadır. VESTEL Savunma Sanayi A.Ş., Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) hücre ve stak geliştirme konusunda önemli bilgi birikimine sahip olmuş, KOYP membran üretimi, KOYP hücre ve stak tasarımı, sodyum bor hidrürden (SBH) hidrojen üretimi, PEM yakıt pilleri konularında ulusal ve uluslararası yayınların yanında birçok patent ve faydalı modele imza atmıştır.

VESTEL Savunma Sanayi A.Ş.’nin temiz enerjiler AR-GE Laboratuvarı Taşpınar / Ankara’da yer almaktadır. Ayrıca Niğde Üniversitesi Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan personeli ve laboratuarıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Niğde Üniversitesi ile AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.

YETENEKLER

↑ Başa Dön