HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİLERİ

VESTEL Savunma Sanayi A.Ş., hidrojen ve yakıt pili teknolojileri alanında 2005 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında, ülkenin bu alanda en saygın üniversiteleri ile işbirlikleri yürütmekte ve bir çok ulusal ve uluslararası projede yer almış bulunmaktadır. VESTEL Savunma Sanayi A.Ş., Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) hücre ve stak geliştirme konusunda önemli bilgi birikimine sahip olmuş, KOYP membran üretimi, KOYP hücre ve stak tasarımı, sodyum bor hidrürden (SBH) hidrojen üretimi, PEM yakıt pilleri konularında ulusal ve uluslararası yayınların yanında birçok patent ve faydalı modele imza atmıştır.

VESTEL Savunma Sanayi A.Ş.’nin temiz enerjiler AR-GE Laboratuvarı Taşpınar / Ankara’da yer almaktadır. Ayrıca Niğde Üniversitesi Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan personeli ve laboratuarıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Niğde Üniversitesi ile AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.

YETENEKLER

Yakit Pili Yetenekler 1

Katı Oksit Yakıt Pili Membran
(Elektrolit ve Anot Destekli)

ScSZ ve YSZ temelli membranlar üretilmektedir.

KOYP Stak (yığın)

Sivil ve askeri kullanım amacıyla 1-1,3 kW aralığında güç değerine sahip KOYP yığını üretilmektedir.

Katalizörler

Hidrojence zengin gaz üretimi için geliştirilen katalizörler dizel, propan, LPG ve doğalgaz gibi hidrokarbonlar ile su/hava reformlama reaksiyonlarında kullanılmaktadır.

Reformlayıcılar

Sıvı ve gaz yakıtlardan (Doğal gaz, LPG, dizel, etanol) hidrojence zengin gaz üretimi amacıyla buhar ve ototermal reformlayıcılar geliştirilmiştir.

PEM yakıt pili yığını: Genellikle hidrojen üreteçleri için bir araç olarak, askeri ve sivil kullanım amacıyla, farklı boyut ve güç değerlerine sahip taşınabilir prototipler geliştirilmiştir.

Sodyum Bor Hidrür (SBH) Sentezi: Hidrojen üretimi amacıyla laboratuar ölçeğinde Schlesinger ve Bayer yöntemlerinden farklı olarak tek aşamalı SBH sentezi gerçekleştirilmiştir.

Sodyum Bor Hidrür (SBH) Kartuşu: Hidrojen kaynağı olarak PEM yakıt piliyle entegre çeşitli güç değerlerinde prototipler geliştirilmiştir.

KOYP Sistem Entegrasyonu: Stak, reformer ve kükürt tutucu gibi KOYP alt birimlerini ve ilgili çevre elemanlarını geliştirilen kontrol birimi denetiminde bir araya getirip güç/ısıyı üreten 5kW lık prototip geliştirilmiştir.

Yakit Pili Yetenekler 2

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.